Trường mẫu giáo Sơn Ca được thành lập từ năm 2008 là trường mẫu giáo công lập tự chủ một phần kinh phí hoạt động thực hiện chương trình chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc và giáo dục trẻ theo Quyết định số 1482/QĐ-UBND của UBND thành phố Tân An. Trường nằm ngay trung tâm phường 1 thành phố Tân An, tỉnh Long An.

son ca

Nhà trường được UBND thành phố Tân An đầu tư xây dựng ở địa điểm khu trung tâm với tổng diện tích 704m2, môi trường luôn xanh-sạch-đẹp và an toàn. Khoảng cách từ trường đến nơi dân cư xa nhất 2km2 thuận tiện cho phụ huynh đưa trẻ đến trường. Trường xây dựng gồm 9 phòng học và đủ các phòng chức năng . Các trang thiết bị và đồ dùng đồ chơi đảm bảo đủ theo quy định và mang tính hiện đại, có trên 5 loại đồ chơi ngoài trời đẹp và hấp dẫn trẻ.

Năm học 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016  đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

Năm học 2016-2017:

Toàn trường có 31 CBGVNV. Trong đó:

CBQL: 03; GV: 19; NV kế toán: 01; NV ytế: 01; NV bảo vệ: 01và NV nuôi dưỡng 06.

CBGVNV nhà trường có trình độ đạt chuẩn 100% và trên chuẩn là 68%. Có nhiều giáo viên giỏi cấp thành phố, tỉnh là điều kiện tốt để thực hiện các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ tại nhà trường.

Tổng số phòng học: 9. Tổng số nhóm lớp 9

Tổng số học sinh: 260

Danh hiệu thi đua: Nhà trường phấn đấu duy trì đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm học 2016-2017.